Công chức là lãnh đạo, quản lý không còn bị kỷ luật hạ bậc lương

Công chức là lãnh đạo, quản lý không còn bị kỷ luật hạ bậc lương

 •   23/09/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 924
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức cụ thể là:
Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp I, II, III

Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp I, II, III

 •   21/09/2020 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 3565
 •   Phản hồi: 0
Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, Điều lệ Trường tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học, trung học cần có các điều kiện sau đây:
Điểm mới về 04 loại sổ sách giáo viên phải làm từ năm học 2020-2021

Điểm mới về 04 loại sổ sách giáo viên phải làm từ năm học 2020-2021

 •   21/09/2020 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 2818
 •   Phản hồi: 0
Theo Điều lệ Trường tiểu học (kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), Điều lệ Trường trung học (kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT), quy định về các loại hồ sơ sổ sách mà giáo viên phải làm có một số điểm mới.
Quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

 •   21/09/2020 09:36:44 AM
 •   Đã xem: 2084
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở

Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở

 •   21/09/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 732
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở như sau:
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy kinh tế

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy kinh tế

 •   21/09/2020 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng ban hành Công văn 1259/TTg-KTTH, ngày 17/9/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Đề xuất mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh

Đề xuất mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh

 •   16/09/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1961
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08 ban hành năm 1988.
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện

 •   16/09/2020 11:08:26 AM
 •   Đã xem: 1752
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/9/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

 •   14/09/2020 09:58:44 AM
 •   Đã xem: 2231
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Theo Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các tổ chức không phải là ngân hàng, được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Đề xuất mới về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Đề xuất mới về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

 •   14/09/2020 09:08:32 AM
 •   Đã xem: 1110
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước.
Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

 •   14/09/2020 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 824
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.Theo đó, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại theo 02 tiêu chí sau đây:
Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   04/09/2020 03:13:01 PM
 •   Đã xem: 4247
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 21/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025

Hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025

 •   03/09/2020 04:16:56 PM
 •   Đã xem: 1695
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình sinh sống ngoài vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   02/09/2020 10:19:44 AM
 •   Đã xem: 1914
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2168/QĐ-UBND về công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2020

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2020

 •   26/08/2020 02:14:44 PM
 •   Đã xem: 1636
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2020.
Luật Lao động 2019, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 có một số thay đổi.

Luật Lao động 2019, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 có một số thay đổi.

 •   24/08/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 5902
 •   Phản hồi: 0
Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi một số quy định về nghỉ hưu tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, cụ thể điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/01/2021 như sau:
Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm

 •   24/08/2020 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 1394
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. Theo đó, tại Nghị quyết 118/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích cho công chức, viên chức nghỉ hưu sớm.
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 •   21/08/2020 03:58:18 PM
 •   Đã xem: 1301
 •   Phản hồi: 0
(CTTĐTBP) - Ngày 20/8, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

 •   20/08/2020 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 1639
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài, trong đó bổ sung hướng dẫn xác định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, đơn cử như:

Các tin khác

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1,005
 • Hôm nay55,029
 • Tháng hiện tại12,596,578
 • Tổng lượt truy cập361,263,689
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây