Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Thứ tư - 03/07/2019 11:24 1269
(CTTĐTBP) - Ngày 2/7, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
dc ton ngoc hanh
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
 
Theo đó, sau 20 ngày (20/5 - 14/6) làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ Chương trình kỳ họp. Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa - thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự.

7 luật được Quốc hội thông qua

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy, quản lý công vụ, công chức, quan hệ lao động, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tăng cường nội luật hóa các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo đó, có 7 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục; Luật Thi hành án hình sự; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý thuế; Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong đó, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định các biện pháp về giảm mức tiêu thụ, quản lý việc cung cấp rượu, bia và giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong đó, quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Quy định này mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông, tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội, thể hiện quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ trong việc kiềm chế các vụ tai nạn giao thông.

Luật Giáo dục được sửa đổi toàn diện nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính dân chủ, tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo, ưu tiên phát triển giáo dục, giáo dục bắt buộc, nâng chuẩn giáo viên.

Luật Thi hành án hình sự được sửa đổi toàn diện nhằm cụ thể hóa việc thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các đạo luật khác có liên quan, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thì hành Luật hiện hành. Bổ sung quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, tổ chức lao động cho phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện, án treo, thủ tục thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự. 

Luật Đầu tư công được sửa đổi toàn diện nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động và nguồn vốn đầu tư công, khắc phục thêm một bước tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, đẩy mạnh phân cấp trong phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Luật Quản lý thuế được sửa đổi toàn diện nhằm tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Luật Kiến trúc được ban hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc, góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng các văn kiện liên quan. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua 2 Nghị quyết tại kỳ họp này: Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 10 Dự án luật, gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Thư viện.
  
Đối với Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội tập trung thảo luận về các nội dung: Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với khu vực không có quan hệ lao động; hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động; các quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, các chính sách đối với lao động nữ; quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ngoài hệ thống tổ chức Công đoàn; quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động trong bối cảnh có thêm tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở…

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai thực hiện một số công việc về công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tham gia 3 buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch chung của lãnh đạo tỉnh và tiếp thường xuyên tại trụ sở; tiếp nhận, xử lý 26 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
doan dbqh tinh thao luan tai ky hop
Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại Tổ 19 với tỉnh Sóc Trăng và TP. Hải Phòng. Ảnh: Trần Thể.

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các chương trình nghị sự tại kỳ họp, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia đóng góp 31 lượt ý kiến, trong đó có 10 ý kiến tại hội trường và 21 ý kiến tại các phiên họp tổ. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh còn gửi 3 nội dung góp ý bằng văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét (đã có 25 lượt ý kiến phát biểu và 3 văn bản đóng góp ý kiến đối với các dự án luật trình tại kỳ họp; phát biểu ý kiến đóng góp về kinh tế - xã hội; tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phát biểu nhiều lượt ý kiến đối với các vấn đề quan trọng khác tại kỳ họp).

Đoàn ĐBQH tỉnh còn phối hợp với lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh tranh thủ thời gian làm việc với một số Bộ, ngành trung ương: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, một số ngân hàng thương mại... nhằm thông tin tình hình hoạt động và các khó khăn, vướng mắc của địa phương, đề nghị chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc cho địa phương.

Để kịp thời thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, từ ngày 18 - 21/6/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nhật Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập924
  • Hôm nay124,968
  • Tháng hiện tại12,389,927
  • Tổng lượt truy cập361,057,038
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây