Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không

Thứ tư - 31/05/2023 16:54 503
(CTTĐTBP) - Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138/CP đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện xuyên suốt, toàn diện, hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch của Bộ Công an liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các sân bay. Xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh; tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin; kết nối, khai thác, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân với các cơ sở dữ liệu lớn (big data), dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ và công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Đẩy mạnh hợp tác với lực lượng chức năng các nước có đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam để trao đổi, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

Bộ Tài chính có trách nhiệm đẩy mạnh thực hiện văn bản số 92/BTC ngày 05/12/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Chỉ đạo lực lượng Hải quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Quy trình phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý (xách tay, ký gửi...) để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không và các loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam để chủ động phòng ngừa các hoạt động ma túy “núp bóng”; triển khai hiệu quả các giải pháp đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến những vấn đề trên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để đấu tranh làm rõ, truy xét tận gốc.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. Triển khai quyết liệt Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế (theo Quyết định số 1611/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2022). Chỉ đạo các cơ quan, đon vị có chức năng quản lý nhà nước về hàng không, các đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại cảng hàng không phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa qua các tuyến hàng không; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại cảng hàng không; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải, thông báo kịp thời cho lực lượng Công an trong trường hợp phát hiện vi phạm vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không để xử lý theo thẩm quyền.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát tiền chất công nghiệp; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong thương mại điện tử; phối họp với các lực lượng chức năng (Công an, Hải quan...) đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không theo thẩm quyền. Tập trung rà soát, ngăn chặn hoạt động rao bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên các trang thương mại điện tử. Đẩy mạnh việc ứng dụng tài khoản định danh điện tử để xác thực cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, góp phần phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thực hiện Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, doanh nghiệp viễn thông tăng cường tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong xác thực các tài khoản trên mạng xã hội, chuẩn hóa thông tin thuê bao (SIM điện thoại) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác bảo đảm an ninh thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên không gian mạng nói riêng. Nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Bưu chính theo hướng quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính và người sử dụng dịch vụ bưu chính trong quá trình nhận, gửi hàng hóa nhằm phòng ngừa hành vi lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an ninh mạng, bưu chính... Tích cực phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực hàng không đóng tại địa bàn triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đảm bảo thực chất, trọng tâm, trọng điểm; tích cực tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; xây dựng và phát huy hiệu quả các tổ công tác tuần tra, kiểm soát công khai, qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật hoạt động trên tuyến giao thông, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay84,300
  • Tháng hiện tại84,300
  • Tổng lượt truy cập314,145,453
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây